Online Pazarlama: Türkiye

  • 4 Sep

Türkiye, son 10 yılda da internet kullanımı yoğun bir ülke olmaya devam ediyor. Ülkemizde 20 milyondan fazla Facebook kullanıcısı vardır ki bu da Almanya’dan yüksek bir rakamdır. Türkiye, e-ticaret satışını 2009’dan 2010 yılına 5.1. milyar €’dan 7.6 milyar €’nun üzerine çıkarmıştır ve bunu 35 milyon online kullanıcı ile sağlamıştır. E-ticaret günümüzde müthiş bir patlama yaşıyor. Türkiye’de 44 milyon kullanıcının kredi kartı ve aynı zamanda etkin bir lojistik yapısı var. İlginçtir ki, Türkiye’de kişisel bilgisayarlarından internete girenlerin sayısı (%21), mobil cihazlarıyla internete girenlerden (%20) fazladır.

Leave a reply